Other documents

Dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissarju għall-Istandards

Dokumenti maħruġa mill-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, apparti rapporti dwar investigazzjonijiet u rapporti annwali, huma elenkati f’dil-paġna. Fejn dokument hu aċċessibbli bil-Malti u bl-Ingliż, id-dokument bl-Ingliż jista’ jitniżżel mill-verżjoni ta’ din il-paġna bl-Ingliż.

Stqarrija tal-Kummissarju dwar l-ingaġġ mal-gvern ta’ deputati backbenchers

Fil-5 ta’ Lulju 2019 il-Kummissarju għall-Istandards ħareġ rapport fejn qal li huwa fundamentalment ħażin li l-gvern jingaġġa deputati parlamentari backbenchers bħala konsulenti, persuni ta’ fiduċja jew membri ta’ bordijiet. F’risposta ppubblikata fil-11 ta’ Novembru 2019, is-Segretarju Permanenti Ewlieni qal li din il-prattika ma fiha xejn ħażin. F’din l-istqarrija l-Kummissarju jispjega għalfejn ma jaqbilx mal-veduti tas-Segretarju Permanenti Ewlieni.

Maħruġ: 22 ta’ Novembru 2019 | Lingwa: Bil-Malti u bl-Ingliż | Niżżel id-dokument

Proposti dwar ir-riforma tal-Kostituzzjoni

Dan ir-rapport ta’ 138 paġna jippreżenta proposti dettaljati għal tibdil fil-Kostituzzjoni ta’ Malta. Il-proposti huma ntiżi biex itejbu l-istandards fil-ħajja pubblika billi jsaħħu l-Parlament u l-qrati, iħarsu aħjar il-prinċipju tal-mertu fil-ħatriet, u jpoġġu l-amministrazzjoni pubblika Maltija fuq sisien aktar sodi. Ir-rapport jinkludi emendi kostituzzjonali li huma mfassla fuq dawn il-proposti.

Il-Kummissarju għall-Istandards ippreżenta dan ir-rapport lill-President ta’ Malta bħala risposta għas-sejħa tal-President biex il-pubbliku jibgħat l-ideat tiegħu dwar riformi kostituzzjonali.

Maħruġ: 30 ta’ Ottubru 2019 | Lingwa: Bl-Ingliż | Niżżel id-dokument

Nota ta’ informazzjoni dwar persuni ta’ fiduċja

F’Malta l-frażi “persuni ta’ fiduċja” normalment tittieħed li tfisser persuni maħtura skont il-politika (political appointees). Iżda din il-frażi tintuża f’sens aktar ristrett fl-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika. Din in-nota hija maħsuba biex tgħin lill-qarrej jifhem min huma l-persuni ta’ fiduċja fl-amministrazzjoni pubblika ta’ Malta, sew skont it-tifsira ġeneralment aċċettata u sew skont id-definizzjoni fl-Att.

Maħruġ: 17 ta’ Ottubru 2019 | Lingwa: Bil-Malti u bl-Ingliż | Niżżel id-dokument

Tista’ tinteressak il-paġna dwar

Il-Kumitat għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika