Case reports

Rapporti tal-Kummissarju għall-Istandards dwar investigazzjonijiet

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika jista’ jibda investigazzjoni fuq l-inizjattiva tiegħu jew wara li jirċievi ilment. Kull investigazzjoni twassal għal rapport fejn il-Kummissarju jgħid x’sab u x’inhuma l-konklużjonijiet tiegħu dwar il-każ.

Rapport dwar investigazzjoni jista’ jinkiteb jew bil-Malti jew bl-Ingliż. Fejn l-investigazzjoni ssir wara ilment, ir-rapport normalment jinkiteb bl-istess waħda miż-żewġ lingwi uffiċjali ta’ Malta li tintuża minn min jagħmel l-ilment. Rapport jista’ wkoll jinkiteb biż-żewġ lingwi, u f’dal-każ il-verżjoni bil-Malti tgħodd jekk ikun hemm xi diskrepanzi bejn iż-żewġ verżjonijiet.

Il-Kummissarju jibgħat ir-rapport lil min għamel l-ilment (fejn ikun il-każ), lill-persuna li ġiet investigata, u lill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati fil-kapaċità tiegħu bħala president tal-Kumitat tal-Parlament għall-Istandards. Min-naħa tiegħu l-Ispeaker jgħaddi r-rapport lill-membri tal-Kumitat.

Ċerti każi jingħalqu mill-Kummissarju u r-rapporti dwarhom jintbagħtu lill-Kumitat għall-iskop ta’ informazzjoni biss, filwaqt li każi oħra jingħalqu wara li jiġu kkunsidrati mill-Kumitat. Bħala regola ġenerali, ir-rapport tal-Kummissarju dwar kull każ jiġi ppubblikat meta l-każ jingħalaq. Ir-rapporti kollha li ġew ippubblikati s’issa jistgħu jitniżżlu mil-lista t’hawn taħt.

Rapport dwar il-każ K/008 | Maħruġ: 2 ta’ Diċembru 2019 | Lingwa: Bil-Malti u bl-Ingliż
Ilment dwar: Il-Ministru Konrad Mizzi
Allegazzjoni: Użu ħażin ta’ riżorsi pubbliċi fl-amministrazzjoni tal-paġna personali tal-Ministru fuq Facebook u l-produzzjoni ta’ materjal għal dik il-paġna.
Eżitu tal-każ: L-ilment ġie milqugħ. Il-Kummissarju qies il-każ magħluq b’riżultat tar-riżenja tal-Ministru minħabba raġunijiet mhux relatati fis-26 ta’ Novembru 2019.

Rapport dwar il-każ K/014 | Maħruġ: 21 ta’ Novembru 2019 | Lingwa: Bl-Ingliż
Ilment dwar: Il-Prim Ministru Joseph Muscat
Allegazzjoni: Użu ħażin ta’ fondi pubbliċi biex jitħallsu l-ispejjeż ta’ azzjoni legali għall-ħarsien ta’ interessi personali.
Eżitu tal-każ: L-ilment ma ġiex milqugħ.

Rapport dwar il-każ K/011 | Maħruġ: 4 ta’ Ottubru 2019 | Lingwa: Bil-Malti
Ilment dwar: Il-Prim Ministru Joseph Muscat
Allegazzjoni: Ħruġ ta’ stqarrija qarrieqa dwar is-salarji ta’ ministri u segretarji parlamentari.
Eżitu tal-każ: L-ilment ma ġiex milqugħ.

Rapport dwar il-każ K/007 | Maħruġ: 16 ta’ Settembru 2019 | Lingwa: Bl-Ingliż
Ilment dwar: Il-Ministru Owen Bonnici
Allegazzjoni: Ħruġ ta’ stqarrija ta’ natura politika permezz tad-Dipartiment tal-Informazzjoni.
Eżitu tal-każ: L-ilment ma ġiex milqugħ, iżda l-Kummissarju tenna s-sejħa li għamel f’rapport preċedenti (K/004) biex ministri ma joħorġux stqarrijiet ta’ natura partiġġjana permezz tad-DOI.

Rapport dwar il-każ K/005 | Maħruġ: 6 ta’ Settembru 2019 | Lingwa: Bil-Malti
Ilment dwar: Il-Ministru Owen Bonnici
Allegazzjoni: Dewmien fil-konsiderazzjoni ta’ talba għal leave ta’ assenza minħabba diskriminazzjoni intenzjonata.
Eżitu tal-każ: L-ilment ma ġiex milqugħ. Dan ir-rapport qed jiġi ppubblikat b’isem l-ilmentatur u dettalji oħra li jistgħu jidentifikawh imħassra.

Rapport dwar il-każ K/004 | Maħruġ: 9 ta’ Awwissu 2019 | Lingwa: Bl-Ingliż
Ilment dwar: Il-Ministru Konrad Mizzi
Allegazzjoni: Pubblikazzjoni ta’ stqarrija permezz tad-Dipartiment tal-Informazzjoni li ma kenitx xierqa fit-ton u l-kontenut.
Eżitu tal-każ: L-ilment ġie milqugħ. Il-każ ġie riżolt mill-Kummissarju bl-applikazzjoni ta’ rimedju fejn il-Ministru Mizzi aċċetta li jagħti struzzjonijiet lill-uffiċjali tiegħu biex fil-futur ma jużawx id-Dipartiment tal-Informazzjoni in konnessjoni ma’ materji privati jew partiġġjani.

Rapport dwar il-każ K/002 | Maħruġ: 5 ta’ Lulju 2019 | Lingwa: Bil-Malti u bl-Ingliż
Ilment dwar: Deputati parlamentari “backbenchers” li għandhom karigi ma’ jew jipprovdu servizzi kuntrattwali lis-settur pubbliku
Allegazzjoni: Konflitt ta’ interess.
Eżitu tal-każ: Ir-rapport isib li żewġ terzi tad-deputati backbenchers għandhom karigi jew kuntratti mas-settur pubbliku. Ir-rapport ma jindirizzax każi individwali iżda jikkonkludi li l-ingaġġ tal-backbenchers mill-gvern hija prattika fundamentalment hażina u għandha tispiċċa.

Rapport dwar il-każ K/003 | Maħruġ: 12 ta’ April 2019 | Lingwa: Bl-Ingliż
Ilment dwar: Alessandro Mangion, Segretarju Privat fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
Allegazzjoni: Użu ta’ kliem offensiv fil-konfront ta’ membru ta’ NGO internazzjonali.
Eżitu tal-każ: L-ilment ġie milqugħ u l-każ ġie riżolt mill-Kummissarju bl-applikazzjoni ta’ rimedju fejn is-Sur Mangion ġie dirett jagħmel apoloġija lill-membru tal-NGO.

Rapport dwar il-każ K/006 | Maħruġ: 2 ta’ April 2019 | Lingwa: Bil-Malti
Ilment dwar: Il-Prim Ministru Joseph Muscat
Allegazzjoni: Imġiba mhux etika u użu ħażin ta’ propjetà tal-istat għal skopijiet ta’ politika partiġġjana.
Eżitu tal-każ: L-ilment ma ġiex milqugħ.

Rapport dwar il-każ K/001 | Maħruġ: 4 ta’ Frar 2019 | Lingwa: Bl-Ingliż
Ilment dwar: Il-Ministru Konrad Mizzi
Allegazzjoni: Trattament diskriminatorju tal-media fil-ħruġ ta’ inviti għal avvenimenti uffiċjali għall-istampa.
Eżitu tal-każ: L-aġir ma kienx jikkostitwixxi ksur ta’ etika, iżda l-Ministru aċċetta r-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju li fil-futur jistieden il-media kollha għal avvenimenti importanti għall-istampa.

Jistgħu jinteressawk

Dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissarju