Resources

Riżorsi

Liġijiet

L-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika (il-kapitolu 570 tal-liġijiet ta’ Malta)

L-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika (il-kapitolu 595 – dan l-Att sar liġi fl-2019 u ħa post l-Att tal-2009 dwar l-Amministrazzjoni Pubblika)

Regoli dwar l-etika

Il-kodiċi ta’ etika għall-membri tal-Parlament (joħroġ mill-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika)

Il-kodiċi ta’ etika għall-ministri u s-segretarji parlamentari (joħroġ mill-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika)

Il-kodiċi ta’ etika għal persuni ta’ fiduċja (joħroġ mill-Att tal-2019 dwar l-Amministrazzjoni Pubblika u daħal fis-seħħ f’Marzu 2019)

Il-kodiċi ta’ etika għal persuni ta’ fiduċja (kien joħroġ mill-Att tal-2009 dwar l-Amministrazzjoni Pubblika u dam fis-seħħ sa Marzu 2019)

Jistgħu jinteressawk

Rapporti tal-Kummissarju dwar investigazzjonijiet