Freedom of information

Libertà tal-informazzjoni

Dan l-avviż huwa għall-finijiet tal-artikolu 17(1) tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (il-kapitolu 496 tal-liġijiet ta’ Malta).

Struttura, funzjonijiet u responsabbiltajiet

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika huwa megħjun minn uffiċċju żgħir li jikkonsisti minn Direttur Ġenerali, Assistent Direttur (Riċerka u Komunikazzjoni), Office Manager u żewġ impjegati oħra.

Il-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet tal-Kummissarju joħorġu mill-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika (il-kapitolu 570 tal-liġijiet ta’ Malta) u huma deskritti fil-paġna ta’ dil-website li tittratta dwar ix-xogħol tal-Kummissarju.

Dokumenti li jservu bħala bażi għal deċiżjonijiet jew rakkomandazzjonijiet

Il-Kummissarju jieħu deċiżjonijiet jew jagħmel rakkomandazzjonijiet skont l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika.

Deskrizzjoni ġenerali tal-kategoriji ta’ dokumenti miżmuma minn dan l-uffiċċju

L-Uffiċċju tal-Kummissarju jżomm dokumenti relatati mal-ilmenti li jsirulu u l-investigazzjonijiet li jagħmel. Rapporti dwar investigazzjonijiet jiġu mgħoddija lil min ikun għamel l-ilment (jekk ikun il-każ) u lil min ikun ġie investigat. L-Uffiċċju tal-Kummissarju jżomm ukoll dokumenti relatati mal-amministrazzjoni interna tiegħu u l-immaniġġjar tal-impjegati.

Talbiet għal aċċess għal dokumenti

Talbiet skont l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni għal aċċess għal dokumenti miżmuma mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għandhom jiġu indirizzati lil Charles Polidano, Direttur Generali, permezz tad-dettalji tal-kuntatt li jidhru fil-paġna “Ikkuntattjana” ta’ din il-website.