Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

jinvestiga ksur ta’ standards ta’ mġiba etika min-naħa ta’ ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja, u jagħti kontribut biex titjieb l-imġiba fil-ħajja pubblika.

.

Ilmenti

Tista’ tilmenta mal-Kummissarju dwar imġiba mhux etika min-naħa ta’ ministri, membri tal-Parlament jew persuni ta’ fiduċja.

link

Riżorsi

Rapporti u dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissarju, u regoli ta’ etika għall-ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja.

link

Il-Kumitat għall-Istandards

Il-Kumitat tal-Parlament għall-Istandards jissorvelja x-xogħol tal-Kummissarju. Il-Kumitat huwa mmexxi mill-Ispeaker.
link

Il-ministri m’għandhomx jagħtu vantaġġ mhux xieraq lil operaturi privati

Il-ministri m’għandhomx jagħtu vantaġġ mhux xieraq lil operaturi privati

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika qal li meta ministru jagħti appoġġ lil xi inizjattiva ta’ operatur privat, għandu joqgħod attent li ma jaqbiżx il-linja bejn għajnuna uffiċjali xierqa u l-għoti ta’ vantaġġ mhux xieraq. Il-Kummissarju għall-Istandards wasal għal din il-konklużjoni wara li kkunsidra ilment mingħand l-għaqda volontarja Repubblika kontra l-Ministru Julia Farrugia Portelli talli dehret f’filmat...
Il-Kummissarju għall-Istandards joħroġ proposti biex jiġi regolat il-lobbying

Il-Kummissarju għall-Istandards joħroġ proposti biex jiġi regolat il-lobbying

Dr George Hyzler, il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, ħareġ dokument ta’ konsultazzjoni bi proposti dwar kif għandu jiġi regolat il-lobbying. Dan hu skont l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika, li jobbliga l-Kummissarju li jfassal rakkomandazzjonijiet dwar il-lobbying. Il-kelma “lobbying” tirreferi għall-isforzi min-naħa ta’ individwi u entitajiet privati biex jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tal-gvern għall-benefiċċju tagħhom. Il-lobbying iqajjem tħassib f’ħafna...
Il-ministri għandhom jiltaqgħu ma’ imprendituri b’mod formali u fil-preżenza ta’ uffiċjali

Il-ministri għandhom jiltaqgħu ma’ imprendituri b’mod formali u fil-preżenza ta’ uffiċjali

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, Dr George Hyzler, qal “Li ministru jiltaqa’ waħdu, b’mod informali, ma’ persuna midħla sew tan-negozju, b’familjarità żejda, inevitabbilment jagħti lok għas-suspetti.” F’dawn il-każijiet ikun aktar għaqli li l-laqgħa tkun waħda formali fil-preżenza ta’ uffiċjali. Il-Kummissarju għall-Istandards qal dan wara li kkunsidra każ fejn l-imprenditur Luke Chetcuti deher f’filmat jgħid li kien...