Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

jinvestiga ksur ta’ standards ta’ mġiba etika min-naħa ta’ ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja, u jagħti kontribut biex titjieb l-imġiba fil-ħajja pubblika.

.

Ilmenti

Tista’ tilmenta mal-Kummissarju dwar imġiba mhux etika min-naħa ta’ ministri, membri tal-Parlament jew persuni ta’ fiduċja.

link

Riżorsi

Liġijiet relevanti, rapporti tal-Kummissarju dwar investigazzjonijiet, u regoli ta’ etika għall-ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja.

link

Il-Kumitat għall-Istandards

Il-Kumitat tal-Parlament għall-Istandards jissorvelja x-xogħol tal-Kummissarju. Il-Kumitat huwa mmexxi mill-Ispeaker.
link

Ebda qerq fi stqarrija li s-salarji tal-ministri ma żdidux

Ebda qerq fi stqarrija li s-salarji tal-ministri ma żdidux

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ikkonkluda li d-dikjarazzjoni tal-gvern fi stqarrija maħruġa fis-17 ta’ Awwissu 2019 kienet żbaljata meta qalet li s-salarji tal-ministri għadhom eżatt l-istess kif kienu fl-2013. Madankollu, l-iżball kien riżultat ta’ nuqqas ta’ ħsieb u mhux ta’ qerq u fi kwalunkwe każ ġie korrett immedjatament. Din l-istqarrija tal-gvern kienet ħarġet bil-għan li tiċħad...
Uffiċjali pubbliċi li jittrattaw ma’ intrapriżi privati jistgħu jinżammu milli jaċċettaw impiegi magħhom

Uffiċjali pubbliċi li jittrattaw ma’ intrapriżi privati jistgħu jinżammu milli jaċċettaw impiegi magħhom

L-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika (il-kapitolu 595 tal-liġijiet ta’ Malta) jinkludi kodiċi ta’ etika għall-impjegati pubbliċi. Dan il-kodiċi jgħid fost affarijiet oħra li impjegati pubbliċi li bħala parti minn xogħolhom jittrattaw ma’ intrapriżi privati jistgħu jinżammu milli jaċċettaw impieg ma’ dawk l-intrapriżi wara li jirriżenjaw mill-impieg pubbliku tagħhom. Skont il-paragrafu 12 tal-kodiċi, kif ukoll l-artikolu 4...
Il-Kummissarju għall-Istandards isostni li l-ministri m’għandhomx joħorġu stqarrijiet politiċi permezz tad-DOI

Il-Kummissarju għall-Istandards isostni li l-ministri m’għandhomx joħorġu stqarrijiet politiċi permezz tad-DOI

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħareġ rapport dwar ilment minn Dott Andrew Borg Cardona li allega li stqarrija għall-istampa maħruġa mill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali permezz tad-Dipartiment għall-Informazzjoni (DOI) kienet tikkostitwixxi użu mhux xieraq ta’ riżorsi pubbliċi minħabba n-natura politika tagħha. L-istqarrija ministerjali ħabbret li l-qorti kostituzzjonali kienet ċaħdet it-talba tal-għaqda tas-soċjetà ċivili Repubblika biex...