Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

jinvestiga ksur ta’ standards ta’ mġiba etika min-naħa ta’ ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja, u jagħti kontribut biex titjieb l-imġiba fil-ħajja pubblika.

.

Ilmenti

Tista’ tilmenta mal-Kummissarju dwar imġiba mhux etika min-naħa ta’ ministri, membri tal-Parlament jew persuni ta’ fiduċja.

link

Riżorsi

Rapporti u dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissarju, u regoli ta’ etika għall-ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja.

link

Il-Kumitat għall-Istandards

Il-Kumitat tal-Parlament għall-Istandards jissorvelja x-xogħol tal-Kummissarju. Il-Kumitat huwa mmexxi mill-Ispeaker.
link

Riklami tal-gvern jiksru l-etika jekk jidhru ministri fihom

Riklami tal-gvern jiksru l-etika jekk jidhru ministri fihom

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika kkonkluda li “sponsored post” fuq Facebook jirrappreżenta ksur ta’ etika għax deher ministru fih. L-“isponsored post” in kwistjoni deher fil-5 ta’ Ottubru 2022 fil-paġna uffiċjali fuq Facebook tal-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol. Il-“post” kien jikkonsisti f’ritratt tal-Ministru Clyde Caruana, flimkien ma’ ismu u l-kariga tiegħu u kwotazzjoni minn diskors tiegħu fejn qal...
Ix-xogħol tal-Kummissarju għall-Istandards jissemma bħala prattika tajba fl-UE

Ix-xogħol tal-Kummissarju għall-Istandards jissemma bħala prattika tajba fl-UE

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika jissemma f’dokument intitolat Handbook of Good Practices in the Fight Against Corruption, li ġie ppubblikat mill-Kummissjoni Ewropea. Id-dokument ikopri miżuri li ttieħdu mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea sabiex irażżnu l-korruzzjoni, iżidu t-trasparenza, jevitaw konflitti ta’ interess, jew jsaħħu l-etika fil-ħajja pubblika. L-għan tad-dokument hu li jispira miżuri simili f’pajjiżi oħra. Fil-każ ta’...
Fondi allokati lill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards għas-sena 2023

Fondi allokati lill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards għas-sena 2023

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħa nota tat-tħassib li ġie komunikat fil-midja dwar dak li jidher bħala tnaqqis fil-fondi allokati lil dan l-uffiċċju fil-baġit nazzjonali għas-sena 2023 meta mqabbel mas-sena kurrenti. Madankollu, l-ammont ta’ €450,000 li ġie allokat lil dan l-uffiċċju fil-baġit huwa l-ammont sħiħ li talab il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika. L-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards mhux...