Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

jinvestiga ksur ta’ standards ta’ mġiba etika min-naħa ta’ ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja, u jagħti kontribut biex titjieb l-imġiba fil-ħajja pubblika.

.

Ilmenti

Tista’ tilmenta mal-Kummissarju dwar imġiba mhux etika min-naħa ta’ ministri, membri tal-Parlament jew persuni ta’ fiduċja.

link

Riżorsi

Rapporti u dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissarju, u regoli ta’ etika għall-ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja.

link

Il-Kumitat għall-Istandards

Il-Kumitat tal-Parlament għall-Istandards jissorvelja x-xogħol tal-Kummissarju. Il-Kumitat huwa mmexxi mill-Ispeaker.
link

Fondi allokati lill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards għas-sena 2023

Fondi allokati lill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards għas-sena 2023

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħa nota tat-tħassib li ġie komunikat fil-midja dwar dak li jidher bħala tnaqqis fil-fondi allokati lil dan l-uffiċċju fil-baġit nazzjonali għas-sena 2023 meta mqabbel mas-sena kurrenti. Madankollu, l-ammont ta’ €450,000 li ġie allokat lil dan l-uffiċċju fil-baġit huwa l-ammont sħiħ li talab il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika. L-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards mhux...
Il-Kummissarju għall-Istandards joħroġ rapport dwar l-infiq mill-kandidati fl-elezzjonijiet

Il-Kummissarju għall-Istandards joħroġ rapport dwar l-infiq mill-kandidati fl-elezzjonijiet

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħareġ rapport dwar l-infiq mill-kandidati fl-elezzjonijiet ġenerali fuq il-kampanji elettorali tagħhom. Ir-rapport jindaga dwar kemm jintefqu flus mill-kandidati, kif inhu regolat dan l-infiq, u kif jiġi rapportat mill-kandidati. Ir-rapport joħroġ minn eżerċizzju ta’ analiżi ġenerali, mhux investigazzjoni, u jiffoka fuq il-prattiċi mhux fuq l-imġiba ta’ xi individwi partikolari. Ir-rapport isib li...
L-OECD tirrakkomanda reviżjoni tal-kodiċijiet ta’ etika għall-ministri u d-deputati

L-OECD tirrakkomanda reviżjoni tal-kodiċijiet ta’ etika għall-ministri u d-deputati

L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (l-OECD) ħarġet rapport li jirrakkomanda bidliet estensivi fil-kodiċijiet ta’ etika tal-ministri, is-segretarji parlamentari u l-membri tal-Parlament ta’ Malta. Il-kodiċijiet kurrenti jinsabu fi skedi fl-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika. Il-kodiċi ta’ etika tad-deputati parlamentari jinsab fl-ewwel skeda u l-kodiċi tal-ministri u s-segretarji parlamentari jinsab fit-tieni skeda. Fir-rapport tagħha l-OECD tirrakkomanda li...