Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

jinvestiga ksur ta’ standards ta’ mġiba etika min-naħa ta’ ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja, u jagħti kontribut biex titjieb l-imġiba fil-ħajja pubblika.

.

Ilmenti

Tista’ tilmenta mal-Kummissarju dwar imġiba mhux etika min-naħa ta’ ministri, membri tal-Parlament jew persuni ta’ fiduċja.

link

Riżorsi

Rapporti u dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissarju, u regoli ta’ etika għall-ministri, membri parlamentari u persuni ta’ fiduċja.

link

Il-Kumitat għall-Istandards

Il-Kumitat tal-Parlament għall-Istandards jissorvelja x-xogħol tal-Kummissarju. Il-Kumitat huwa mmexxi mill-Ispeaker.
link

Il-Kumitat għall-Istandards jaqbel mal-Kummissarju li l-Onor. Rosianne Cutajar naqset milli tiddikjara dħul

Il-Kumitat għall-Istandards jaqbel mal-Kummissarju li l-Onor. Rosianne Cutajar naqset milli tiddikjara dħul

Fid-9 ta’ Novembru 2021, il-Kumitat Parlamentari għall-Istandards unanimament adotta rapport tal-Kummissarju għall-Istandards li kkonkluda li l-Onor. Rosianne Cutajar kienet naqset milli tiddikjara dħul mill-bejgħ ta’ propjetà fl-Imdina. Fir-rapport tiegħu il-Kummissarju qal li l-propjetà in kwistjoni kienet inbiegħet għas-somma ta’ €3.1 miljun, u s-senserija fuq dan il-bejgħ kien jammonta għal €93,000. Il-Kummissarju kkonkluda fuq il-bilanċ tal-probabbiltajiet...
Sentenza tal-qorti twassal biex l-Onor. Karol Aquilina jinħeles minn akkużi ta’ ksur ta’ etika

Sentenza tal-qorti twassal biex l-Onor. Karol Aquilina jinħeles minn akkużi ta’ ksur ta’ etika

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħeles lill-Onor. Dr Karol Aquilina MP minn akkużi li ġab ruħu b’mod li jirrifletti ħażin fuq il-Parlament billi saq b’mod perikoluż, injora ordnijiet tal-puliżija, u baqa’ għaddej fuq dawl tat-traffiku aħmar. Il-Kummissarju għall-Istandards wasal għal din il-konklużjoni wara li l-Onor. Karol Aquilina ġie liberat minn akkużi fil-qorti dwar l-istess każ. Il-każ...
Dr Joseph Muscat ma kisirx l-etika meta siefer l-Italja fuq btala mħallsa minn terzi

Dr Joseph Muscat ma kisirx l-etika meta siefer l-Italja fuq btala mħallsa minn terzi

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika kkonkluda li Dr Joseph Muscat ma kisirx l-etika meta siefer l-Italja mal-familja tiegħu fuq btala mħallsa minn persuna oħra f’Awwissu tal-2020. Dak iż-żmien Dr Muscat kien għadu deputat parlamentari. Il-Kummissarju għall-Istandards wasal għal din il-konklużjoni wara li kkunsidra ilment mingħand il-Professur Arnold Cassola. L-ilment kien jallega li l-btala ġiet imħallsa minn...