About

Dwarna

Dott. George Hyzler, Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

George Hyzler iggradwa b’dottorat fil-liġi mill-Università ta’ Malta fl-1979 u ġab Diploma fl-Integrazzjoni Ewropea mill-Università ta’ Amsterdam fl-1980.

Dott. Hyzler kien sieħeb fundatur tad-ditta GVZH Advocates (li fil-bidu kienet GVTH Advocates). Huwa rtira mid-ditta meta nħatar b’riżoluzzjoni unanima tal-Kamra tar-Rappreżentanti bħala l-ewwel Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika fit-30 ta’ Ottubru 2018.

Huwa ipprattika l-professjoni legali tiegħu primarjament fil-liġi ċivili u kummerċjali, l-aktar fil-qasam tal-liġi dwar il-kumpaniji. Serva fuq il-bord tad-diretturi ta’ diversi kumpaniji privati u tal-gvern.

Dott. Hyzler kien president tal-Kamra tal-Avukati, president tal-Bord tal-Gvernaturi taċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta’ Malta, membru tal-Qorti Permanenti tal-Arbitraġġ, membru tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, membru tal-Kumitat dwar Ħatriet fil-Ġudikatura, president u membru tal-Kumitat tal-Avukati tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, u Kummissarju Għoli Mhux Residenti ta’ Malta għar-Repubblika tal-Afrika t’Isfel.

Kien membru tal-Parlament (1995–2003) u serva bħala segretarju parlamentari fil-Ministeru tas-Servizzi Ekonomiċi (1999–2003).

Serva wkoll bħala president tal-Kunsill Rappreżentattiv tal-Istudenti u kien membru student tal-bord tal-Fakultà tal-Liġi u tal-Kunsill tal-Università.

Dott. Hyzler huwa sportiv b’interess qawwi fil-futbol. Bħala żagħżugħ ħa sehem f’diversi dixxiplini f’livell nazzjonali inkluż il-waterpolo, il-basketball, il-volleyball u l-atletika. Kellu records nazzjonali fil-high-jump.

Għandu erbat itfal u tliet neputijiet, u miżżewweġ lil Dott. Giannella de Marco.

The office of the Standards Commissioner in St Paul Street, Valletta

L-uffiċċju tal-Kummissarju

Il-Kummissarju għall-Istandards huwa megħjun minn uffiċċju żgħir li hu mmexxi minn Direttur Ġenerali u jinkludi wkoll, bħala impjegati ewlenin, Assistent Direttur (Riċerka u Komunikazzjoni), Investigatur, u Office Manager.

L-uffiċċju jinsab fi Triq San Pawl, il-Belt, f’bini li huwa jaqsam mal-uffiċċju tal-Ombudsman.

Logo image

L-emblema tal-uffiċċju

L-emblema tal-uffiċċju tal-Kummissarju hija immaġni ta’ waħda mis-sinniet fil-faċċata tal-bini tal-Parlament f’Misraħ il-Ħelsien, il-Belt. L-immaġni hija verżjoni maqtugħa u editjata ta’ ritratt li ttieħed tard f’ġurnata xitwija, meta x-xemx nieżla kienet kważi bi dritt mal-faċċata u d-dawl kien qed jaqa’ fuq is-sinniet.

L-emblema tirrappreżenta r-relazzjoni mill-qrib li teżisti bejn il-Kummissarju għall-Istandards u l-Parlament, fis-sens li d-deputati parlamentari jaqgħu taħt l-iskrutinju tal-Kummissarju u min-naħa tiegħu il-Kummissarju jirrapporta lill-Kumitat tal-Parlament għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika.

L-emblema nħolqot mill-uffiċċju tal-Kummissarju. Kien il-Kummissarju nnifsu li ħareġ bl-idea li dettall mill-faċċata tal-Parlament jintuża bħala emblema, u d-Direttur Ġenerali fl-uffiċċju tiegħu li ħa r-ritratt u editjah.

Tista’ tinteressak il-paġna

Riżorsi