Home

10 Aug 2019
The website of the Department of Information

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħareġ rapport li jgħid li ministri u d-Dipartiment tal-Informazzjoni (DOI) m’għandhomx joħorġu stqarrijiet għall-istampa li mhumiex marbuta ma’ materji uffiċjali jew li huma miktubin b’ton partiġġjan. Ir-rapport tal-Kummissarju jittratta dwar stqarrija għall-istampa maħruġa mill-Ministeru għat-Turiżmu permezz tad-DOI fis-6 ta’ Frar 2019. L-istqarrija qalet li l-Ministru Konrad Mizzi kien qiegħed jirtira numru…

06 Jul 2019
Exterior detail of the Maltese Parliament building

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħareġ rapport li jgħid li l-prattika li deputati parlamentari “backbenchers” jingħataw impiegi jew konsulenzi mal-gvern għandha tispiċċa. Ir-rapport jiddeskrivi din il-prattika bħala “fundamentalment ħażina”. Il-Kummissarju kkonkluda li din il-prattika ddgħajjef ir-rwol tal-Parlament fl-iskrutinju tal-eżekuttiv; tmur kontra l-prinċipji li l-Kostituzzjoni hija mibnija fuqhom; tmur kontra l-kodiċi ta’ etika ta’ impjegati pubbliċi u…

29 May 2019

Kathryn Stone OBE, Kummissarju Parlamentari għall-Istandards fir-Renju Unit, għamlet żjara uffiċjali f’Malta fuq stedina ta’ Dott. George Hyzler, il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ta’ Malta. Is-Sinjura Stone kienet akkumpanjata mill-Onor. Kate Green MP, president tal-Kumitat dwar l-Istandards tal-House of Commons tal-Ingilterra. Iż-żjara seħħet fit-23 u l-24 ta’ Mejju 2019. Matul iż-żjara tagħhom is-Sinjura Stone u s-sinjura…

08 Mar 2019

Kodiċi ta’ etika ġdid beda japplika għall-persuni ta’ fiduċja mill-1 ta’ Marzu 2019 ’il quddiem. L-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika jobbliga persuni ta’ fiduċja – jiġifieri persuni ingaġġati fis-segretarjat privat ta’ ministru jew segretarju parlamentari bil-għan li jagħtu pariri, jaġixxu ta’ konsulenti, jew jaġixxu fi rwol eżekuttiv – li jsegwu l-kodiċi ta’ etika li jinsab…

24 Jan 2019

Il-Kumitat Permanenti tal-Parlament għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika iltaqa’ għall-ewwel darba fit-22 ta’ Jannar 2019. Dott. George Hyzler, Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, kien preżenti għal-laqgħa flimkien ma’ Charles Polidano, Direttur Ġenerali fl-uffiċċju tiegħu. Hu u jiftaħ il-laqgħa l-Onor. Anġlu Farrugia, l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati u l-president tal-Kumitat, osserva li l-Kumitat għall-Istandards kien l-uniku kumitat parlamentari fejn iż-żewġ naħat…

18 Jan 2019

Fl-14 u l-15 ta’ Jannar 2019 Dott. George Hyzler, il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, iltaqa’ ma’ uffiċjali fl-istess qasam tiegħu fir-Renju Unit sabiex jara kif kienu jaħdmu u jitgħallem mill-esperjenzi tagħhom. Dott. Hyzler kien akkumpanjat minn Charles Polidano, Direttur Ġenerali fl-uffiċċju tiegħu. Fl-14 ta’ Jannar Dott. Hyzler u s-Sur Polidano kellhom laqgħat ma’ Kathryn Stone, Kummissarju…